Smýkal Smýkal...

Box pro kondicionování plastů (polyamidů)

polymer

Polyamid je bezprostředně po vystříknutí do formy a následném odformování velmi křehký. Poté, co absorbuje vzdušnou vlhkost, změní se v plastu krystalická mřížka a plast dosáhne podstatně lepší pevnostní charakteristiku. Tomuto jevu říkáme kondicionování.

Pro zrychlení procesu kondicionování vyrábíme a dodáváme kondicionovační komory a boxy, ve kterých jsou polyamidové výrobky vystaveny prostředí s regulovanou teplotou a relativní vlhkostí.

Box pro kondicionování plastů při definované teplotě a relativní vlhkosti je sestaven z izolačních polyuretanových panelů se zámkovým demontovatelným systémem. Variabilita panelů umožňuje sestavení velikosti boxu dle přání zákazníka, včetně vestavění do stávajících prostor. Pro kondicionování vzorků výroby nebo malých předmětů lze využít také zkušební komory.

Standardní vybavení boxu pro kondicionování:

Box: Stěny vnitřního prostoru boxu jsou provedeny z nerez-plechů se zrcadlovým leskem, venkovní stěny pak z lakovaného plechu
Dveře: Vyrobeny z PUR panelu s hliníkovým nebo nerezovým olemováním
Uzamykatelné
Samozvedací panty pro pohodlné otevírání a kvalitní dotěsnění při zavření
Regulace: Regulace teploty v prostoru boxu je zajištěna elektronickým regulátorem se zobrazením aktuální teploty na displeji. Maximální nastavitelná teplota je 60 °C.
Relativní vlhkost je měřena kapacitním čidlem umístěným v prostoru boxu a regulována rovněž elektronickým regulátorem se zobrazením aktuální relativní vlhkosti na displeji. Maximální nastavitelná vlhkost je 95% r.V.
Na rozvaděči jsou umístěny digitální spínací hodiny, umožňující nastavení délky procesu a poté automatické ukončení chodu zařízení
Kontrolky na hlavním panelu signalizují aktuálně probíhající stav zařízení (topí, vlhčí, odvětrává, konec programu a porucha)
Technologie: Vytápění prostoru na nastavenou teplotu je zajišťováno elektrickými topnými tyčemi umístěnými v nerezovém krytu
Vlhčení prostoru na nastavenou relativní vlhkost je provedeno pomocí parního zvlhčovače, který je napojen na přívod tlakové vody a vytvořená vodní pára je přivedena do prostoru boxu přes hadice a ventilátorový rozdělovač
Homogenita prostředí je zajištěna ventilátorem, který je umístěn na stropě boxu
Box je vybaven bezpečnostními termostaty zabraňující v případě poruchy či špatné obsluhy poškození zařízení vysokou teplotou
Po ukončení programu je box odvětrán pomocí potrubního ventilátoru tak, aby byla snížena teplota vzduchu na teplotu neohrožující zdraví obsluhy

Příklad našich realizací boxů pro kondicionování:

Zákazník: Tyco Elektronics Czech s.r.o.

Zákazník: LPS Automotive, s.r.o.

Zákazník: REUTTER SK


www.smykal.com Telefon: +420 606 750 085