Zařízení pro rychlé zmrazení výrobků na teplotu -50°C.
Konstrukčně kompaktní přemístitelné zařízení umístěné na ocelovém rámu pro zavážení paletovým vozíkem.
Ovládání programovatelným řídicím systémem ELSACO.
Zákazník: PYROTEK CZ – Blansko