Pro světoznámou firmu ROBERT BOSCH se sídlem v Českých Budějovicích jsme zkonstruovali a dodali box pro kondicionování plastů v provedení WALK-IN s tepelně izolovanou podlahou. Z důvodu nepřetržité výroby zákazníka musel být box postaven na odstavném místě a až v celku přesunut, po rychlém zbourání původního boxu, na své místo. Svými rozměry 5,0 x 3,6 x 2,5m je doposud největší, který jsme vyrobily.

Parametry kondicionování – teplota +80oC, vlhkost 90% R.v. Box byl na přání vybaven funkcí vysoušení materiálu po procesu kondicionování pomocí vzduchotechnického potrubí. Současně byl také splněn požadavek zákazníka na napojení regulace boxu na stávající regulační systém zákazníka s dálkovým dozorem.