V roce 2016 poptával Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. speciální zkušební komoru pro měření tzv. VOC látek uvolňujících se z testovaných dřevěných materiálů pro výrobu nábytku. Protože zařízení od zahraničních výrobců bylo pro zákazníka cenově nedostupné, vyrobili jsme jim požadovanou komoru za cca poloviční cenu. Se zařízením byl zákazník velmi spokojen a objednal druhý kus.

 

Technické parametry zařízení:

Ve zkušebním nerezovém prostoru o obsahu 1 m3 je udržovaná konstantní teplota v uživatelem nastavitelném rozsahu +20oC až +30 oC a relativní vlhkost v nastavitelném rozsahu 40 až 65% R.v. Při provozu je automaticky zajištěna trvalá přesná výměna vzduchu ve zkušebním prostoru 1 m3/ hod. bez vlivu na nastavené parametry teploty a vlhkosti ve zkušebním prostoru. Pohyb vzduchu po povrchu zkoušeného předmětu je rovnoměrný s nastavitelnou rychlostí v rozsahu 0,1 až 0,3 m/s. Zkušební prostor je bez přetlaku plynotěsný, vyjma vstupu a výstupu vzduchu.